SportsFair, 15. - 16. marts 2017

 

SwimEye

Unik og innovativ drukningsalarm

SwimEye™ lanserer vinteren 2016/17 en nyutvikling som tar automatisk kameraovervåkning et teknisk skritt fremover. «Object Detection System» er navnet på den nye deteksjonsmetoden. Nyvinningen har gjort at interessen for den norske drukningsalarm har vekket stor nysgjerrighet i fra resten av verden. 

- Alle automatiske overvåkningsanlegg baserer seg i dag på referansebilder. Dette betyr at man sammenlikner den aktuelle situasjonen i bassenget med et bilde av bassengbunnen. Dette bildet skiftes ut hvert halve minutt i vårt nåværende system. Det som nå skjer er at vi går over til en forbedret måte å detektere en hendelse på i bassenget - noe som vi kaller «object detection», forteller daglig leder Tor Petter Johansen i Davo AS, det norskbaserte selskapet som står bak SwimEye™ 

- Det nye deteksjonssystemet kan analysere opptil 25 bilder i sekundet. Dermed kan SwimEye™ følge badegjesten med en gang han/hun er synlig i kamerabildet og frem til det eventuelt oppstår en potensiell situasjon. I det nye systemet vil det være mye lettere å se forskjell på en falsk alarm og en ekte alarm. Det vil si at systemet blir enda mer troverdig og at feilalarmraten vil være på et akseptabelt lavt nivå. Ved delvis tildekning av badegjesten vil det allikevel gå alarm dersom hun/han ender opp på bassengbunnen. Dette er spesielt aktuelt for grunnere basseng. I tillegg er den nye versjonen mer robust i henhold til lys og vannkvalitet, forklarer Johansen.

SwimEye™ har de siste månedene tatt over konkurrerende virksomhet i blant annet Sveits og Tyskland. I tillegg har flere distributører kvittet seg med tidligere drukningsalarm leverandør og satser nå på SwimEye™. 

- Grunnen til denne internasjonale interessen skyldes Object Detection System. I tillegg kan SwimEye™ integrere blant annet sauna-, HCWC & garderobe- og SD-anlegg varsling inn i vår unike TETRA kommunikasjonsløsning. All sikkerhet er dermed samlet under ett brett og badevaktene får hurtig varsling via radioene, avslutter Johansen.

SwimEye™ vil ha live demonstration i svømmehallen under messen 15. og 16. mars 2017.

Grønt modus – alt er OK men i dette tilfeller nærmer et objekt seg bassengbunnen

Gult modus – et objekt er registrert på bassengbunnen

Rødt modus – alarmering til badevaktene skjer

Ny ISO-standard

Det utarbeides i disse dager en ny ISO-standard for automatiske overvåkingssystemer i svømmeanlegg (Computer Vision Systems). Et av kravene i denne standarden er at det skal gå maks 15 sekunder fra en hendelse oppstår til alarmen utløses. I dag er dette kravet ikke skikkelig definert. 

I begynnelsen av juni i 2016 ble SwimEye sitt «object detection» system grundig testet i Risenga svømmehall av German Society for Public Pools. Denne organisasjonen har nå testet alle internasjonale aktører og har god kunnskap til denne bransjen og den teknologiske utviklingen. Testen skjedde mens det var full aktivitet med vanlige badegjester i anlegget - noe som ifølge Tor Petter Johansen ikke har blitt gjort tidligere. 

- Vi fikk full score på fem av seks tester - noe som gjør SwimEye™ unik i denne sammenheng. Vi hadde fortsatt litt barnesykdommer under testen som er forbedret nå i etterkant. Men det tyske testpanelet konkluderte svært positivt, sier Johansen.

Den nye ISO-standarden er forventet å bli ferdigstilt, godkjent og implementert inn i markedet i løpet av 2018.